Przejdź do stopki

Obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

Treść

Wójt Gminy Skrzyszów przypomina, że 30 czerwca 2022 r. upływa termin składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Obowiązek złożenia deklaracji ciąży na właścicielach lub zarządcach wszystkich budynków – mieszkalnych i niemieszkalnych w których zamontowane jest źródło ciepła.  Deklarację można złożyć w formie elektronicznej lub w formie papierowej w Urzędzie Gminy w Skrzyszowie w pokoju nr 9.

Więcej informacji pod numerem telefonu 14 688 70 20 lub na stronie:

Składanie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)