Przejdź do stopki
XI Koncert Charytatywny - bilety i regulamin

XI Koncert Charytatywny - bilety i regulamin

XI Koncert Charytatywny już w najbliższą niedzielę. Startujemy o godz. 18❗ ❗❗Bilety w punktach stacjonarnych oraz bilety online zostały wyprzedane. Niewielka ilość biletów będzie jeszcze dostępna w kasie przed koncertem, tj. 29 stycznia 2023 r., od godz. 17. ZAP

ZARZĄDZENIE NR 854.2023 WÓJTA GMINY SKRZYSZÓW z dnia 17.01.2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i przyznania dotacji organizacjom pozarządowym na 2023 rok na realizację następujących zadań publicznych:

ZARZĄDZENIE NR 854.2023 WÓJTA GMINY SKRZYSZÓW z dnia 17.01.2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i przyznania dotacji organizacjom pozarządowym na 2023 rok na realizację następujących zadań publicznych:

1)podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 2)działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, 3)kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 4)wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, 5)turystyka i krajoznawstwo.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert i przyznanie dotacji organizacjom pozarządowym na 2023 rok na realizację zadań publicznych

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert i przyznanie dotacji organizacjom pozarządowym na 2023 rok na realizację zadań publicznych

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert i przyznanie dotacji organizacjom pozarządowym na 2023 rok na realizację następujących zadań publicznych: 1) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, 2) ochrona i promocja zdrowia w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej